ศาลจังหวัดสุรินทร์


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดสุรินทร์ Surin Provincial Court หมายเลขโทรศัพท์ 0 4404 0920 โทรสาร 0 4404 0933

เปิดทำการศาลในวันหยุดราชการและนอกเวลาราชการ เพื่อเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาคดีประจำเดือน มกราคม 2562

เปิดทำการศาลในวันหยุดราชการและนอกเวลาราชการ เพื่อเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาคดีประจำเดือน มกราคม 2562


เอกสารแนบ