ศาลจังหวัดสุรินทร์


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดสุรินทร์ Surin Provincial Court หมายเลขโทรศัพท์ 0 4404 0920 โทรสาร 0 4404 0933

ศาลจังหวัดสุรินทร์ศึกษาดูงานศูนย์ควบคุมและติดตามการปล่อยชั่วคราวและการบังคับตามคำสั่งศาล ด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

ศาลจังหวัดสุรินทร์ศึกษาดูงานศูนย์ควบคุมและติดตามการปล่อยชั่วคราวและการบังคับตามคำสั่งศาล ด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์


เอกสารแนบ