ศาลจังหวัดสุรินทร์


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดสุรินทร์ Surin Provincial Court หมายเลขโทรศัพท์ 0 4404 0920 โทรสาร 0 4404 0933

ศาลจังหวัดสุรินทร์จัดโครงการอบรมความรู้การบรรเทาสาธารณภัยและการซักซ้อมสถานการณ์เหตุร้าย ภายในบริเวณศาลจังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ศาลจังหวัดสุรินทร์จัดโครงการอบรมความรู้การบรรเทาสาธารณภัยและการซักซ้อมสถานการณ์เหตุร้าย ภายในบริเวณศาลจังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑


เอกสารแนบ