ศาลจังหวัดสุรินทร์


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดสุรินทร์ Surin Provincial Court หมายเลขโทรศัพท์ 0 4404 0920 โทรสาร 0 4404 0933

ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาระบบการอำนวยความยุติธรรมในศาลแรงงานหลักสูตร “การเสริมสร้างการบริหารงานคดีระหว่างศาลแรงงานภาค ๓กับศาลจังหวัดในเขตอำนาจศาลแรงงานภาค ๓”

ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาระบบการอำนวยความยุติธรรมในศาลแรงงานหลักสูตร  “การเสริมสร้างการบริหารงานคดีระหว่างศาลแรงงานภาค ๓กับศาลจังหวัดในเขตอำนาจศาลแรงงานภาค ๓”


เอกสารแนบ