ศาลจังหวัดสุรินทร์


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดสุรินทร์ Surin Provincial Court หมายเลขโทรศัพท์ 0 4404 0920 โทรสาร 0 4404 0933

มาตรการในการใช้อุปกรณ์บันทึกภาพหรือเสียงในบริเวณศาลและในห้องพิจารณาคดี

มาตรการในการใช้อุปกรณ์บันทึกภาพหรือเสียงในบริเวณศาลและในห้องพิจารณาคดี


เอกสารแนบ