ศาลจังหวัดสุรินทร์


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดสุรินทร์ Surin Provincial Court หมายเลขโทรศัพท์ 0 4404 0920 โทรสาร 0 4404 0933

เปิดทำการศาลในวันหยุดราชการเพื่อปฏิบัติงานในคดีเกี่ยวกับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร

เปิดทำการศาลในวันหยุดราชการเพื่อปฏิบัติงานในคดีเกี่ยวกับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร


เอกสารแนบ