หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลจังหวัดสุรินทร์
วันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2557  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไปศาลจังหวัดสุรินทร์ 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
อัตราค่าส่งหมาย  
แผนที่โดยสังเขป  
คำแนะนำในการประกันตัว  
เขตอำนาจศาลจังหวัดสุรินทร์  
ศูนย์สมานฉันท์และสันติวิธี  
แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ  
ผู้ดูแลระบบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ศาลจังหวัดสุรินทร์
จำนวนข่าวทั้งหมด 23
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 |
ศาลจังหวัดสุรินทร์ ได้ร่วมลงนามบันทึกการส่งมอบอาคารที่ทำการศาลจังหวัดสุรินทร์ (หลังเดิม) เลขที่ ๕๘๘ ถนนหลักเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ฯ
ศาลจังหวัดสุรินทร์ ได้ร่วมลงนามบันทึกการส่งมอบอาคารที่ทำการศาลจังหวัดสุรินทร์ (หลังเดิม) เลขที่ ๕๘๘ ถนนหลักเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ฯ
  :: ข่าวที่ 411   :: วันที่ 24 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 1 )
ศาลจังหวัดสุรินทร์เปิดทำการศาลนอกเวลาราชการ เพื่อเร่งรัดการพิจารณาคดีประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๗
  :: ข่าวที่ 410   :: วันที่ 22 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 2 )
ศาลจังหวัดสุรินทร์ ทำบุญตักบาตรไหว้พระ ในโครงการ “กิจกรรมครบรอบ ๑๓๒ ปี วันศาลยุติธรรม” ปี ๒๕๕๗ ณ วัดป่าบวรสังฆาราม อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ฯ
ศาลจังหวัดสุรินทร์ ทำบุญตักบาตรไหว้พระ ในโครงการ “กิจกรรมครบรอบ ๑๓๒ ปี วันศาลยุติธรรม” ปี ๒๕๕๗ ณ วัดป่าบวรสังฆาราม อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ฯ
  :: ข่าวที่ 409   :: วันที่ 22 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 24 )
ศาลจังหวัดสุรินทร์ร่วมโครงการสภากาแฟ จังหวัดสุรินทร์ โดยมี หน่วยงานในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์และ สำนักงานเทศบาลเมืองสุรินทร์ร่วมฯ
ศาลจังหวัดสุรินทร์ร่วมโครงการสภากาแฟ จังหวัดสุรินทร์ โดยมี หน่วยงานในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์และ สำนักงานเทศบาลเมืองสุรินทร์ร่วมฯ
  :: ข่าวที่ 408   :: วันที่ 21 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 18 )
ศาลจังหวัดสุรินทร์ วางพวงมาลาในงาน “วันที่ระลึกพระยาสุรินทร์ภักดี ศรีณรงค์จางวางและวันทำบุญเพื่อแผ่นดินไทย ณ บริเวณมณฑลพิธีอนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ ฯ
ศาลจังหวัดสุรินทร์ วางพวงมาลาในงาน “วันที่ระลึกพระยาสุรินทร์ภักดี ศรีณรงค์จางวางและวันทำบุญเพื่อแผ่นดินไทย ณ บริเวณมณฑลพิธีอนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ ฯ
  :: ข่าวที่ 407   :: วันที่ 21 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 13 )
ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ ๒๐๐ รูป ในงานประเพณีวันสงกรานต์ ณ บริเวณมณฑลพิธีอนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์ จางวาง
ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ ๒๐๐ รูป ในงานประเพณีวันสงกรานต์ ณ บริเวณมณฑลพิธีอนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์ จางวาง
  :: ข่าวที่ 406   :: วันที่ 21 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 14 )
เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา อัยการคดีศาลแขวงสุรินทร์ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุดได้ขอพร นางอรอุมา วชิรประดิษฐพรฯ
เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา อัยการคดีศาลแขวงสุรินทร์ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุดได้ขอพร นางอรอุมา วชิรประดิษฐพรฯ
  :: ข่าวที่ 404   :: วันที่ 11 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 39 )
เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ผู้บัญชาการเรือนจำกลางสุรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุรินทร์ ได้รดน้ำขอพรจากฯ
เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ผู้บัญชาการเรือนจำกลางสุรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุรินทร์ ได้รดน้ำขอพรจากฯ
  :: ข่าวที่ 403   :: วันที่ 11 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 26 )
เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๖.๔๕ นาฬิกา ศาลจังหวัดสุรินทร์ ได้ร่วมพิธีบวงสรวงพระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง และเปลี่ยนผ้าคาดเอวฯ
เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๖.๔๕ นาฬิกา ศาลจังหวัดสุรินทร์ ได้ร่วมพิธีบวงสรวงพระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง และเปลี่ยนผ้าคาดเอวฯ
  :: ข่าวที่ 401   :: วันที่ 11 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 25 )
เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๗ ศาลจังหวัดสุรินทร์ได้ร่วมรดน้ำขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๗ จากนายวรณัฏฐ์ สังข์ใหม่ อธิดีผู้พิพากษาภาค ๓
เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๗ ศาลจังหวัดสุรินทร์ได้ร่วมรดน้ำขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๗ จากนายวรณัฏฐ์ สังข์ใหม่ อธิดีผู้พิพากษาภาค ๓
  :: ข่าวที่ 400   :: วันที่ 11 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 72 )
เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกา ศาลจังหวัดสุรินทร์ได้จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีให้กับนางอุรุชา สุขพรศิริ ผู้อำนวยการฯ
เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกา ศาลจังหวัดสุรินทร์ได้จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีให้กับนางอุรุชา สุขพรศิริ ผู้อำนวยการฯ
  :: ข่าวที่ 399   :: วันที่ 11 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 90 )
เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๗ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสุรินทร์ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุรินทร์ได้ให้พรเนื่องในวันสงกรานต์
เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๗ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสุรินทร์ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุรินทร์ได้ให้พรเนื่องในวันสงกรานต์
  :: ข่าวที่ 398   :: วันที่ 11 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 74 )
ประกาศศาลจังหวัดสุรินทร์ เรื่องการสพพหาผู้ประกอบการโรงอาหารของศาลจังหวัดสุรินทร์
  :: ข่าวที่ 397   :: วันที่ 11 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 19 )
วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๗ ศาลจังหวัดสุรินทร์ ได้ให้การต้อนรับนายไวพจน์   พูสิทธิ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ และนายผดุงศักดิ์ ศรีจันทร์ ฯ
วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๗ ศาลจังหวัดสุรินทร์ ได้ให้การต้อนรับนายไวพจน์ พูสิทธิ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ และนายผดุงศักดิ์ ศรีจันทร์ ฯ
  :: ข่าวที่ 396   :: วันที่ 8 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 26 )
เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๗ ศาลจังหวัดสุรินทร์ร่วมงานพิธี “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์”ฯ
เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๗ ศาลจังหวัดสุรินทร์ร่วมงานพิธี “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์”ฯ
  :: ข่าวที่ 395   :: วันที่ 8 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 24 )
เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๗ ศาลจังหวัดสุรินทร์ได้ให้การต้อนรับ ผู้พิพากษาที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งที่ศาลจังหวัดสุรินทร์
เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๗ ศาลจังหวัดสุรินทร์ได้ให้การต้อนรับ ผู้พิพากษาที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งที่ศาลจังหวัดสุรินทร์
  :: ข่าวที่ 394   :: วันที่ 8 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 39 )
ศาจจังหวัดสุรินทร์ร่วมงานพิธีเปิดป้ายสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์ ณ บริเวณหน้าสำนักงานอัยการฯ
ศาจจังหวัดสุรินทร์ร่วมงานพิธีเปิดป้ายสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์ ณ บริเวณหน้าสำนักงานอัยการฯ
  :: ข่าวที่ 393   :: วันที่ 8 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 16 )
ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและบริเวณศาล
  :: ข่าวที่ 392   :: วันที่ 28 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 20 )
ประกาศ เปิดทำการนอกเวลาราชการเพื่อเร่งรัดการพิจารณา เดือนเมษายน 2557
  :: ข่าวที่ 390   :: วันที่ 18 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 19 )
ศาลจังหวัดสุรินทร์เปิดทำการศาลนอกเวลาราชการปกติในวันหยุดราชการเพื่อเร่งรัดการพิจารณาคดี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
  :: ข่าวที่ 379   :: วันที่ 10 ก.พ. 2557 :: ( อ่าน : 17 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 |