หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลจังหวัดสุรินทร์
วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2558  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไปศาลจังหวัดสุรินทร์ 
คณะตุลาการศาลยุติธรรม 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
อัตราค่าส่งหมาย  
แผนที่โดยสังเขป  
คำแนะนำในการประกันตัว  
เขตอำนาจศาลจังหวัดสุรินทร์  
ศูนย์สมานฉันท์และสันติวิธี  
แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ  
แบบพิมพ์ศาลแบบใหม่ 57  
แบบฟอร์มฝากขัง/ฟื้นฟู  
แบบฟอร์มสำเร็จ  
ผู้ดูแลระบบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ศาลจังหวัดสุรินทร์
จำนวนข่าวทั้งหมด 71
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 |
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2558 ศาลจังหวัดสุรินทร์ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีสวดพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเพล แด่พระสงฆ์ และถวายเป็นราชกุศลแห่งการสิ้นพระชนม์ส
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2558 ศาลจังหวัดสุรินทร์ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีสวดพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเพล แด่พระสงฆ์ และถวายเป็นราชกุศลแห่งการสิ้นพระชนม์ส
  :: ข่าวที่ 628   :: วันที่ 5 ต.ค. 2558 :: ( อ่าน : 11 )
เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2558 ศาลจังหวัดสุรินทร์ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีสวดอภิธรรมศพนายดุจ บุญจวบ อดีตลูกจ้างประจำ ตำแหน่งนักการภารโรง  สังกัดสำนักงานประจำ
เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2558 ศาลจังหวัดสุรินทร์ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีสวดอภิธรรมศพนายดุจ บุญจวบ อดีตลูกจ้างประจำ ตำแหน่งนักการภารโรง สังกัดสำนักงานประจำ
  :: ข่าวที่ 627   :: วันที่ 2 ต.ค. 2558 :: ( อ่าน : 13 )
เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2558 ศาลจังหวัดสุรินทร์จัดงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการของ นายประหยัด ศูนย์ตรง ตำแหน่งพนักงานสถานที่ ซึ่งได้ถึงวาระเกษียณอายุราชการ
เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2558 ศาลจังหวัดสุรินทร์จัดงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการของ นายประหยัด ศูนย์ตรง ตำแหน่งพนักงานสถานที่ ซึ่งได้ถึงวาระเกษียณอายุราชการ
  :: ข่าวที่ 626   :: วันที่ 2 ต.ค. 2558 :: ( อ่าน : 14 )
เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2558 ศาลจังหวัดสุรินทร์ร่วมวางพวงมาลาพระรูปหล่อสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระบิดา แห่งการแพทย์แผนปัจจุบันข
เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2558 ศาลจังหวัดสุรินทร์ร่วมวางพวงมาลาพระรูปหล่อสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระบิดา แห่งการแพทย์แผนปัจจุบันข
  :: ข่าวที่ 625   :: วันที่ 2 ต.ค. 2558 :: ( อ่าน : 13 )
ประกาศศาลจังหวัดสุรินทร์ สอบราคาจ้างเหมาบริการดูและระบบวิศวกรรมอาคาร ประจำปีงบประมาณ 2559
  :: ข่าวที่ 624   :: วันที่ 29 ก.ย. 2558 :: ( อ่าน : 23 )
เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2558 ศาลจังหวัดสุรินทร์ร่วมเฝ้ารับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิตติคุณ  โปรดเสด็จไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ ณ พื้นที่จั
เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2558 ศาลจังหวัดสุรินทร์ร่วมเฝ้ารับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิตติคุณ โปรดเสด็จไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ ณ พื้นที่จั
  :: ข่าวที่ 623   :: วันที่ 21 ก.ย. 2558 :: ( อ่าน : 26 )
เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2558 ศาลจังหวัดสุรินทร์ออกเผยแพร่ความรู้กฎหมายด้านการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท รวมไปถึงให้คำปรึกษาข้อกฎหมายแ
เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2558 ศาลจังหวัดสุรินทร์ออกเผยแพร่ความรู้กฎหมายด้านการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท รวมไปถึงให้คำปรึกษาข้อกฎหมายแ
  :: ข่าวที่ 622   :: วันที่ 17 ก.ย. 2558 :: ( อ่าน : 32 )
เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2558 พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิตติคุณ  ทรงเปิดป้ายศาลาการเปรียญ และเยี่ยมราษฎรที่เฝ้ารีบเสด็จ ณ วัดศรีรัตนาราม บ้านตะ
เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2558 พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิตติคุณ ทรงเปิดป้ายศาลาการเปรียญ และเยี่ยมราษฎรที่เฝ้ารีบเสด็จ ณ วัดศรีรัตนาราม บ้านตะ
  :: ข่าวที่ 621   :: วันที่ 15 ก.ย. 2558 :: ( อ่าน : 69 )
เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2558 ศาลจังหวัดสุรินทร์และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมในจังหวัดสุรินทร์ ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดงานสภากาแฟจังหวัดสุรินทร์ ประจำเด
เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2558 ศาลจังหวัดสุรินทร์และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมในจังหวัดสุรินทร์ ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดงานสภากาแฟจังหวัดสุรินทร์ ประจำเด
  :: ข่าวที่ 620   :: วันที่ 15 ก.ย. 2558 :: ( อ่าน : 18 )
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558 ศาลจังหวัดสุรินทร์ร่วมให้การต้อนรับ นายสนิท ตระกูลพรายงาม อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค ๓ และคณะในโอกาสนิเทศงานศาลจังหวัดสุร
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558 ศาลจังหวัดสุรินทร์ร่วมให้การต้อนรับ นายสนิท ตระกูลพรายงาม อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค ๓ และคณะในโอกาสนิเทศงานศาลจังหวัดสุร
  :: ข่าวที่ 619   :: วันที่ 15 ก.ย. 2558 :: ( อ่าน : 47 )
เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558 ศาลจังหวัดสุรินทร์ร่วมให้การต้อนรับ  นายดิเรก อิงคนินันท์ ประธานศาลฎีกา และคณะ ในโอกาสตรวจเยี่ยมศาลจังหวัดสุรินทร์ฯ
เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558 ศาลจังหวัดสุรินทร์ร่วมให้การต้อนรับ นายดิเรก อิงคนินันท์ ประธานศาลฎีกา และคณะ ในโอกาสตรวจเยี่ยมศาลจังหวัดสุรินทร์ฯ
  :: ข่าวที่ 618   :: วันที่ 15 ก.ย. 2558 :: ( อ่าน : 69 )
เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2558 ศาลจังหวัดสุรินทร์ร่วมเฝ้ารับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิตติคุณ  โปรดเสด็จไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ ณ จังหวัดสุร
เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2558 ศาลจังหวัดสุรินทร์ร่วมเฝ้ารับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิตติคุณ โปรดเสด็จไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ ณ จังหวัดสุร
  :: ข่าวที่ 617   :: วันที่ 15 ก.ย. 2558 :: ( อ่าน : 37 )
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2558 ศาลจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานในพิธีฌาปนกิจศพนายม่วง ระย้างาม บิดาของนางนุจริน ใจกล้า ตำแหน่งเจ้าพนักงานศาลยุติธรรมฯ
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2558 ศาลจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานในพิธีฌาปนกิจศพนายม่วง ระย้างาม บิดาของนางนุจริน ใจกล้า ตำแหน่งเจ้าพนักงานศาลยุติธรรมฯ
  :: ข่าวที่ 616   :: วันที่ 1 ก.ย. 2558 :: ( อ่าน : 39 )
ประกาศศาลจังหวัดสุรินทร์ เรื่องสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและบิรเวณศาลจังหวัดสุรินทร์
  :: ข่าวที่ 615   :: วันที่ 1 ก.ย. 2558 :: ( อ่าน : 29 )
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558 ศาลจังหวัดสุรินทร์ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีสวดอภิธรรมศพ นายม่วง ระย้างาม บิดาของนางนุจริน ในกล้า ตำแหน่งเจ้าพนักงานศาลยุติธรรม
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558 ศาลจังหวัดสุรินทร์ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีสวดอภิธรรมศพ นายม่วง ระย้างาม บิดาของนางนุจริน ในกล้า ตำแหน่งเจ้าพนักงานศาลยุติธรรม
  :: ข่าวที่ 614   :: วันที่ 28 ส.ค. 2558 :: ( อ่าน : 24 )
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558 ศาลจังหวัดสุรินทร์“ร่วมใจไกล่เกลี่ย ด้วยรักและห่วงใยเกษตรกร เฉลิมพระเกียรติมหาราชินี”
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558 ศาลจังหวัดสุรินทร์“ร่วมใจไกล่เกลี่ย ด้วยรักและห่วงใยเกษตรกร เฉลิมพระเกียรติมหาราชินี”
  :: ข่าวที่ 613   :: วันที่ 28 ส.ค. 2558 :: ( อ่าน : 20 )
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2558 ศาลจังหวัดสุรินทร์สภากาแฟ ซึ่งมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง และชมรมธนาคารจังหวัดสุรินทร์เป็นเจ้าภาพ ณ หอประชุมองค์การบร
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2558 ศาลจังหวัดสุรินทร์สภากาแฟ ซึ่งมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง และชมรมธนาคารจังหวัดสุรินทร์เป็นเจ้าภาพ ณ หอประชุมองค์การบร
  :: ข่าวที่ 612   :: วันที่ 26 ส.ค. 2558 :: ( อ่าน : 20 )
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2558 ศาลจังหวัดสุรินทร์ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการอำนวยการศึกษาอบรมฯ  ผู้ช่วยผู้พิพากษา รุ่นที่ ๖๕ และคณะ เนื่องในโอกาสศึกษาดูง
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2558 ศาลจังหวัดสุรินทร์ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการอำนวยการศึกษาอบรมฯ ผู้ช่วยผู้พิพากษา รุ่นที่ ๖๕ และคณะ เนื่องในโอกาสศึกษาดูง
  :: ข่าวที่ 611   :: วันที่ 26 ส.ค. 2558 :: ( อ่าน : 56 )
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2558 ศาลจังหวัดสุรินทร์ร่วมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการส่งเสริมการประสานงานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนฯ
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2558 ศาลจังหวัดสุรินทร์ร่วมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการส่งเสริมการประสานงานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนฯ
  :: ข่าวที่ 610   :: วันที่ 25 ส.ค. 2558 :: ( อ่าน : 17 )
ประกาศศาลจังหวัดสุรินทร์ เรื่องเปิดทำการศาลนอกเวลาราชการ เพื่อเร่งรัดการพิจารณาคดี ประจำเดือน กันยายน 2558
  :: ข่าวที่ 609   :: วันที่ 18 ส.ค. 2558 :: ( อ่าน : 25 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 |