หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลจังหวัดสุรินทร์
วันพุธที่ 2 กันยายน 2558  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไปศาลจังหวัดสุรินทร์ 
คณะตุลาการศาลยุติธรรม 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
อัตราค่าส่งหมาย  
แผนที่โดยสังเขป  
คำแนะนำในการประกันตัว  
เขตอำนาจศาลจังหวัดสุรินทร์  
ศูนย์สมานฉันท์และสันติวิธี  
แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ  
แบบพิมพ์ศาลแบบใหม่ 57  
แบบฟอร์มฝากขัง/ฟื้นฟู  
แบบฟอร์มสำเร็จ  
ผู้ดูแลระบบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ศาลจังหวัดสุรินทร์
จำนวนข่าวทั้งหมด 59
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 |
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2558 ศาลจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานในพิธีฌาปนกิจศพนายม่วง ระย้างาม บิดาของนางนุจริน ใจกล้า ตำแหน่งเจ้าพนักงานศาลยุติธรรมฯ
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2558 ศาลจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานในพิธีฌาปนกิจศพนายม่วง ระย้างาม บิดาของนางนุจริน ใจกล้า ตำแหน่งเจ้าพนักงานศาลยุติธรรมฯ
  :: ข่าวที่ 616   :: วันที่ 1 ก.ย. 2558 :: ( อ่าน : 5 )
ประกาศศาลจังหวัดสุรินทร์ เรื่องสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและบิรเวณศาลจังหวัดสุรินทร์
  :: ข่าวที่ 615   :: วันที่ 1 ก.ย. 2558 :: ( อ่าน : 5 )
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558 ศาลจังหวัดสุรินทร์ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีสวดอภิธรรมศพ นายม่วง ระย้างาม บิดาของนางนุจริน ในกล้า ตำแหน่งเจ้าพนักงานศาลยุติธรรม
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558 ศาลจังหวัดสุรินทร์ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีสวดอภิธรรมศพ นายม่วง ระย้างาม บิดาของนางนุจริน ในกล้า ตำแหน่งเจ้าพนักงานศาลยุติธรรม
  :: ข่าวที่ 614   :: วันที่ 28 ส.ค. 2558 :: ( อ่าน : 8 )
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558 ศาลจังหวัดสุรินทร์“ร่วมใจไกล่เกลี่ย ด้วยรักและห่วงใยเกษตรกร เฉลิมพระเกียรติมหาราชินี”
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558 ศาลจังหวัดสุรินทร์“ร่วมใจไกล่เกลี่ย ด้วยรักและห่วงใยเกษตรกร เฉลิมพระเกียรติมหาราชินี”
  :: ข่าวที่ 613   :: วันที่ 28 ส.ค. 2558 :: ( อ่าน : 9 )
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2558 ศาลจังหวัดสุรินทร์สภากาแฟ ซึ่งมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง และชมรมธนาคารจังหวัดสุรินทร์เป็นเจ้าภาพ ณ หอประชุมองค์การบร
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2558 ศาลจังหวัดสุรินทร์สภากาแฟ ซึ่งมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง และชมรมธนาคารจังหวัดสุรินทร์เป็นเจ้าภาพ ณ หอประชุมองค์การบร
  :: ข่าวที่ 612   :: วันที่ 26 ส.ค. 2558 :: ( อ่าน : 8 )
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2558 ศาลจังหวัดสุรินทร์ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการอำนวยการศึกษาอบรมฯ  ผู้ช่วยผู้พิพากษา รุ่นที่ ๖๕ และคณะ เนื่องในโอกาสศึกษาดูง
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2558 ศาลจังหวัดสุรินทร์ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการอำนวยการศึกษาอบรมฯ ผู้ช่วยผู้พิพากษา รุ่นที่ ๖๕ และคณะ เนื่องในโอกาสศึกษาดูง
  :: ข่าวที่ 611   :: วันที่ 26 ส.ค. 2558 :: ( อ่าน : 30 )
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2558 ศาลจังหวัดสุรินทร์ร่วมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการส่งเสริมการประสานงานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนฯ
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2558 ศาลจังหวัดสุรินทร์ร่วมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการส่งเสริมการประสานงานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนฯ
  :: ข่าวที่ 610   :: วันที่ 25 ส.ค. 2558 :: ( อ่าน : 10 )
ประกาศศาลจังหวัดสุรินทร์ เรื่องเปิดทำการศาลนอกเวลาราชการ เพื่อเร่งรัดการพิจารณาคดี ประจำเดือน กันยายน 2558
  :: ข่าวที่ 609   :: วันที่ 18 ส.ค. 2558 :: ( อ่าน : 10 )
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 ศาลจังหวัดสุรินทร์รับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี เสด็จไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจทอดพระเน
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 ศาลจังหวัดสุรินทร์รับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจทอดพระเน
  :: ข่าวที่ 608   :: วันที่ 14 ส.ค. 2558 :: ( อ่าน : 32 )
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2558 ศาลจังหวัดสุรินทร์ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะพุ่มทอง-พุ่มเงิน จุดเทียนชัย และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2558 ศาลจังหวัดสุรินทร์ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะพุ่มทอง-พุ่มเงิน จุดเทียนชัย และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า
  :: ข่าวที่ 607   :: วันที่ 13 ส.ค. 2558 :: ( อ่าน : 43 )
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2558 ศาลจังหวัดสุรินทร์ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2558 ศาลจังหวัดสุรินทร์ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ
  :: ข่าวที่ 606   :: วันที่ 13 ส.ค. 2558 :: ( อ่าน : 18 )
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2558 ศาลจังหวัดสุรินทร์ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2558 ศาลจังหวัดสุรินทร์ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม
  :: ข่าวที่ 605   :: วันที่ 13 ส.ค. 2558 :: ( อ่าน : 33 )
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558 ศาลจังหวัดสุรินทร์ถวายภัตตาหารและเครื่องไทยธรรมถวายแด่พระสงค์จำนวน ๑๐ รูป และพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมรูปพระเจ้าบรมวง
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558 ศาลจังหวัดสุรินทร์ถวายภัตตาหารและเครื่องไทยธรรมถวายแด่พระสงค์จำนวน ๑๐ รูป และพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมรูปพระเจ้าบรมวง
  :: ข่าวที่ 604   :: วันที่ 10 ส.ค. 2558 :: ( อ่าน : 36 )
เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2558 ศาลจังหวัดสุรินทร์ร่วมพิธีทำบุญ ตักบาตรบนหลังช้าง เนื่องในงาน “มหกรรมแห่เทียนเข้าพรรษาและตักบาตรบนหลังช้าง ฯ
เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2558 ศาลจังหวัดสุรินทร์ร่วมพิธีทำบุญ ตักบาตรบนหลังช้าง เนื่องในงาน “มหกรรมแห่เทียนเข้าพรรษาและตักบาตรบนหลังช้าง ฯ
  :: ข่าวที่ 603   :: วันที่ 4 ส.ค. 2558 :: ( อ่าน : 24 )
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 ศาลจังหวัดสุรินทร์ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมแห่เทียนเข้าพรรษาและตักบาตรบนหลังช้าง จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี ๒๕๕๘ ฯ
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 ศาลจังหวัดสุรินทร์ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมแห่เทียนเข้าพรรษาและตักบาตรบนหลังช้าง จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี ๒๕๕๘ ฯ
  :: ข่าวที่ 602   :: วันที่ 4 ส.ค. 2558 :: ( อ่าน : 19 )
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 ศาลจังหวัดสุรินทร์ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 ศาลจังหวัดสุรินทร์ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
  :: ข่าวที่ 601   :: วันที่ 4 ส.ค. 2558 :: ( อ่าน : 19 )
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 ศาลจังหวัดสุรินทร์ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในโอกาสฉลองพระชนมายุ
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 ศาลจังหวัดสุรินทร์ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในโอกาสฉลองพระชนมายุ
  :: ข่าวที่ 600   :: วันที่ 4 ส.ค. 2558 :: ( อ่าน : 21 )
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 ศาลจังหวัดสุรินทร์ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๘๓ พรรษ
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 ศาลจังหวัดสุรินทร์ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๘๓ พรรษ
  :: ข่าวที่ 599   :: วันที่ 4 ส.ค. 2558 :: ( อ่าน : 11 )
ประกาศศาลจังหวัดสุรินทร์ เรื่องเปิดทำการศาลนอกเวลาราชการ เพื่อเร่งรัดการพิจารณาคดี ประจำเดือน สิงหาคม 2558
  :: ข่าวที่ 598   :: วันที่ 20 ก.ค. 2558 :: ( อ่าน : 15 )
เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 ศาลจังหวัดสุรินทร์ร่วมงานสภากาแฟจังหวัดสุรินทร์  ณ  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสุรินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 ศาลจังหวัดสุรินทร์ร่วมงานสภากาแฟจังหวัดสุรินทร์ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสุรินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
  :: ข่าวที่ 596   :: วันที่ 17 ก.ค. 2558 :: ( อ่าน : 26 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 |