หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลจังหวัดสุรินทร์
วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2558  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไปศาลจังหวัดสุรินทร์ 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
อัตราค่าส่งหมาย  
แผนที่โดยสังเขป  
คำแนะนำในการประกันตัว  
เขตอำนาจศาลจังหวัดสุรินทร์  
ศูนย์สมานฉันท์และสันติวิธี  
แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ  
แบบพิมพ์ศาลแบบใหม่ 57  
แบบฟอร์มฝากขัง/ฟื้นฟู  
แบบฟอร์มสำเร็จ  
ผู้ดูแลระบบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ศาลจังหวัดสุรินทร์
จำนวนข่าวทั้งหมด 139
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2558 ศาลจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานในพิธีฌาปนกิจศพ นายสมิง บุญคล้อย บิดาของนางนิตยา สุนทร นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ศาลจังหวัด
เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2558 ศาลจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานในพิธีฌาปนกิจศพ นายสมิง บุญคล้อย บิดาของนางนิตยา สุนทร นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ศาลจังหวัด
  :: ข่าวที่ 560   :: วันที่ 9 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 33 )
เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2558 ศาลจังหวัดสุรินทร์ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีสวดอภิธรรมศพนายสมิง บุญคล้อย บิดาของนางนิตยา สุนทร นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ศาล
เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2558 ศาลจังหวัดสุรินทร์ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีสวดอภิธรรมศพนายสมิง บุญคล้อย บิดาของนางนิตยา สุนทร นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ศาล
  :: ข่าวที่ 559   :: วันที่ 9 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 29 )
เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2558 ศาลจังหวัดสุรินทร์ร่วมแสดงตนเป็นพุทธมามกะ การฟังธรรมเทศนา และพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชาฯ
เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2558 ศาลจังหวัดสุรินทร์ร่วมแสดงตนเป็นพุทธมามกะ การฟังธรรมเทศนา และพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชาฯ
  :: ข่าวที่ 558   :: วันที่ 6 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 18 )
เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2558 ศาลจังหวัดสุรินทร์ร่วมร่วมโครงการกิจกรรม ๕ ส.(BIG CLEANING DAY) ประจำปี ๒๕๕๘ โดยมีวัตถุเพื่อเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบ
เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2558 ศาลจังหวัดสุรินทร์ร่วมร่วมโครงการกิจกรรม ๕ ส.(BIG CLEANING DAY) ประจำปี ๒๕๕๘ โดยมีวัตถุเพื่อเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบ
  :: ข่าวที่ 557   :: วันที่ 6 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 21 )
เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2558 ศาลจังหวัดสุรินทร์ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๕๘ ณ บริเวณหน้าศาลาเอนกประสงค์ วัดศาลาลอย ฯ
เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2558 ศาลจังหวัดสุรินทร์ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๕๘ ณ บริเวณหน้าศาลาเอนกประสงค์ วัดศาลาลอย ฯ
  :: ข่าวที่ 556   :: วันที่ 6 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 20 )
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ศาลจังหวัดสุรินทร์ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศาลแขวงสุรินทร์   เนื่องในโอกาสศึกษาดูงานศาลจังหวัดสุรินทร์ฯ
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ศาลจังหวัดสุรินทร์ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศาลแขวงสุรินทร์ เนื่องในโอกาสศึกษาดูงานศาลจังหวัดสุรินทร์ฯ
  :: ข่าวที่ 555   :: วันที่ 3 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 30 )
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ศาลจังหวัดสุรินทร์เปิดโครงการ “ห้องปฏิบัติธรรม เจริญจิตภาวนา” ประจำศาลจังหวัดสุรินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้า
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ศาลจังหวัดสุรินทร์เปิดโครงการ “ห้องปฏิบัติธรรม เจริญจิตภาวนา” ประจำศาลจังหวัดสุรินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้า
  :: ข่าวที่ 554   :: วันที่ 26 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 27 )
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ศาลจังหวัดสุรินทร์เปิดศูนย์บริการชาวต่างชาติ (International Services Center) ประจำศาลจังหวัดสุรินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เ
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ศาลจังหวัดสุรินทร์เปิดศูนย์บริการชาวต่างชาติ (International Services Center) ประจำศาลจังหวัดสุรินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เ
  :: ข่าวที่ 553   :: วันที่ 26 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 25 )
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 ศาลจังหวัดสุรินทร์เปิด ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและสมานฉันท์ประจำตำบลสลักได  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนผู้มีอรรถคดี
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 ศาลจังหวัดสุรินทร์เปิด ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและสมานฉันท์ประจำตำบลสลักได โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนผู้มีอรรถคดี
  :: ข่าวที่ 552   :: วันที่ 26 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 14 )
เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ศาลจังหวัดสุรินทร์ร่วมให้การต้อนรับ คณะนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ ๕ ศูนย์แพทยศาสตรชั้นคลินิก โรงพยาบาลสุรินทร์ เนื่องในโอก
เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ศาลจังหวัดสุรินทร์ร่วมให้การต้อนรับ คณะนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ ๕ ศูนย์แพทยศาสตรชั้นคลินิก โรงพยาบาลสุรินทร์ เนื่องในโอก
  :: ข่าวที่ 551   :: วันที่ 19 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 22 )
เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 ศาลจังหวัดสุรินทร์ร่วมพิธียกเสาเอกก่อสร้างอาคารที่พักข้าราชการศาลยุติธรรมจำนวน ๖๐ หน่วย  ณ เขตก่อสร้างบริเวณหลังอาคารศา
เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 ศาลจังหวัดสุรินทร์ร่วมพิธียกเสาเอกก่อสร้างอาคารที่พักข้าราชการศาลยุติธรรมจำนวน ๖๐ หน่วย ณ เขตก่อสร้างบริเวณหลังอาคารศา
  :: ข่าวที่ 550   :: วันที่ 19 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 29 )
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 ศาลจังหวัดสุรินทร์ร่วมงานสภากาแฟเมืองช้าง  ณ ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดสุรินทร์ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร์
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 ศาลจังหวัดสุรินทร์ร่วมงานสภากาแฟเมืองช้าง ณ ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดสุรินทร์ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
  :: ข่าวที่ 549   :: วันที่ 19 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 13 )
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 ศาลจังหวัดสุรินทร์เป็นวิทยากรเผยแพร่ความรู้แก่ผู้ต้องขัง ตามโครงการเสริมสร้างความเข้าใจด้านกระบวนการสมานฉันท์และฯ
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 ศาลจังหวัดสุรินทร์เป็นวิทยากรเผยแพร่ความรู้แก่ผู้ต้องขัง ตามโครงการเสริมสร้างความเข้าใจด้านกระบวนการสมานฉันท์และฯ
  :: ข่าวที่ 548   :: วันที่ 19 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 18 )
เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2558 ศาลจังหวัดสุรินทร์ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศาลจังหวัดอุบลราชธานี และ ศาลจังหวัดบุรีรัมย์  เนื่องในโอกาสศึกษาดูงานศา
เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2558 ศาลจังหวัดสุรินทร์ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศาลจังหวัดอุบลราชธานี และ ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ เนื่องในโอกาสศึกษาดูงานศา
  :: ข่าวที่ 547   :: วันที่ 19 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 20 )
เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2557 ศาลจังหวัดสุรินทร์ประธานในพิธีเปิดโครงการ “ครอบครัวสัมพันธ์” คืนความสุขให้กับญาติผู้ต้องขังและผู้ต้องขัง เพื่อมอบเป็นของขว
เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2557 ศาลจังหวัดสุรินทร์ประธานในพิธีเปิดโครงการ “ครอบครัวสัมพันธ์” คืนความสุขให้กับญาติผู้ต้องขังและผู้ต้องขัง เพื่อมอบเป็นของขว
  :: ข่าวที่ 546   :: วันที่ 19 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 12 )
เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2558 ศาลจังหวัดสุรินทร์ทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสขึ้นพุทธศักราชใหม่ ณ อาคารศาลจังหวัดสุรินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์  ฯ
เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2558 ศาลจังหวัดสุรินทร์ทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสขึ้นพุทธศักราชใหม่ ณ อาคารศาลจังหวัดสุรินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ฯ
  :: ข่าวที่ 545   :: วันที่ 19 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 10 )
เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2558 ศาลจังหวัดสุรินทร์ร่วมงานสภากาแฟ “สุรินทร์สร้างสรรค์ สมานฉันท์ ปรองดอง” ในครั้งนี้มีหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวั
เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2558 ศาลจังหวัดสุรินทร์ร่วมงานสภากาแฟ “สุรินทร์สร้างสรรค์ สมานฉันท์ ปรองดอง” ในครั้งนี้มีหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวั
  :: ข่าวที่ 544   :: วันที่ 19 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 10 )
เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2558 ศาลจังหวัดสุรินทร์ร่วมเป็นเกียรติในพิธีรับมอบอาคารเรียน “อาคารเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัว” ณ โรงเรียนบ้านโคกมะเมียน (ธรรม
เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2558 ศาลจังหวัดสุรินทร์ร่วมเป็นเกียรติในพิธีรับมอบอาคารเรียน “อาคารเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัว” ณ โรงเรียนบ้านโคกมะเมียน (ธรรม
  :: ข่าวที่ 543   :: วันที่ 19 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 6 )
ประกาศศาลจังหวัดสุรินทร์ เปิดทำการศาลนอกเวลาราชการ เพื่อเร่งรัดการพิจารณาคดีเดือน มีนาคม 2558
  :: ข่าวที่ 542   :: วันที่ 18 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 18 )
เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2558 ศาลจังหวัดสุรินทร์ร่วมเฝ้ารับ-ส่งเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิตติคุณ เสด็จทอดพระเนตรผลการดำเนินการโครงการพระดำร
เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2558 ศาลจังหวัดสุรินทร์ร่วมเฝ้ารับ-ส่งเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิตติคุณ เสด็จทอดพระเนตรผลการดำเนินการโครงการพระดำร
  :: ข่าวที่ 541   :: วันที่ 16 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 5 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |