หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลจังหวัดสุรินทร์
วันพฤหัสบดีที่ 18 กันยายน 2557  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไปศาลจังหวัดสุรินทร์ 
คณะตุลาการศาลยุติธรรม 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
อัตราค่าส่งหมาย  
แผนที่โดยสังเขป  
คำแนะนำในการประกันตัว  
เขตอำนาจศาลจังหวัดสุรินทร์  
ศูนย์สมานฉันท์และสันติวิธี  
แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ  
แบบพิมพ์ศาลแบบใหม่ 57  
ผู้ดูแลระบบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ศาลจังหวัดสุรินทร์
จำนวนข่าวทั้งหมด 77
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 |
  :: ข่าวที่ 468   :: วันที่ 17 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 3 )
เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2557 ศาลจังหวัดสุรินทร์ ศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์กับการปฏิบัติงานของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สุรินทร์ เพื่อมาพัฒนาและป
เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2557 ศาลจังหวัดสุรินทร์ ศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์กับการปฏิบัติงานของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สุรินทร์ เพื่อมาพัฒนาและป
  :: ข่าวที่ 467   :: วันที่ 16 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 6 )
ประกาศศาลจังหวัดสุรินทร์ สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดศาลจังหวัดสุรินทร์
  :: ข่าวที่ 466   :: วันที่ 15 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 7 )
ประกาศศาลจังหวัดสุรินทร์ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนเรียงหินยาแนว
  :: ข่าวที่ 465   :: วันที่ 15 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 12 )
เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2557 เวลา 14.00 น. ศาลจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีฌาปนกิจศพ นายสุทิตย์ อินทร์สุข พนักงานสถานที่ประจำศาลจังหวัดสุรินทร์ ซึ่ง
เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2557 เวลา 14.00 น. ศาลจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีฌาปนกิจศพ นายสุทิตย์ อินทร์สุข พนักงานสถานที่ประจำศาลจังหวัดสุรินทร์ ซึ่ง
  :: ข่าวที่ 463   :: วันที่ 11 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 18 )
เมื่อวันที่ 10  กันยายน 2557 ศาลจังหวัดสุรินทร์เข้าเยี่ยม มอบกระเช้าของขวัญและร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวอุษา  รอดทอง เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม ซึ่งคลอดฯ
เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2557 ศาลจังหวัดสุรินทร์เข้าเยี่ยม มอบกระเช้าของขวัญและร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวอุษา รอดทอง เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม ซึ่งคลอดฯ
  :: ข่าวที่ 462   :: วันที่ 11 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 18 )
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2557 ศาลจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีสวดอภิธรรมศพ นายสุทิตย์ อินทร์สุข พนักงานสถานที่ประจำศาลจังหวัดสุรินทร์ ฯ
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2557 ศาลจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีสวดอภิธรรมศพ นายสุทิตย์ อินทร์สุข พนักงานสถานที่ประจำศาลจังหวัดสุรินทร์ ฯ
  :: ข่าวที่ 461   :: วันที่ 10 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 21 )
เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2557 ศาลจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานในพิธีฌาปนกิจศพ นางเชือง ฉิมมาลี มารดาของนางสีดา ฉิมมาลี เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมชำนาญงาน ฯ
เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2557 ศาลจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานในพิธีฌาปนกิจศพ นางเชือง ฉิมมาลี มารดาของนางสีดา ฉิมมาลี เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมชำนาญงาน ฯ
  :: ข่าวที่ 460   :: วันที่ 5 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 16 )
เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2557 ศาลจังหวัดสุรินทร์ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศาลจังหวัดอำนาจเจริญ  เนื่องในโอกาสศึกษาดูงานศาลจังหวัดสุรินทร์ฯ
เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2557 ศาลจังหวัดสุรินทร์ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศาลจังหวัดอำนาจเจริญ เนื่องในโอกาสศึกษาดูงานศาลจังหวัดสุรินทร์ฯ
  :: ข่าวที่ 459   :: วันที่ 5 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 17 )
เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2557 ศาลจังหวัดสุรินทร์ ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีสวดอภิธรรมศพมารดาของนางสีดา ฉิมมาลี เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมชำนาญงาน ฯ
เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2557 ศาลจังหวัดสุรินทร์ ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีสวดอภิธรรมศพมารดาของนางสีดา ฉิมมาลี เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมชำนาญงาน ฯ
  :: ข่าวที่ 458   :: วันที่ 3 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 14 )
เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2557 มอบเกียรติบัตรเนื่องในโอกาสนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครบตามหลักสูตร ทั้งนี้ได้มอบหนังสือธรรมะเพื่อเป็นศิริมงคลและเตือนสติ
เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2557 มอบเกียรติบัตรเนื่องในโอกาสนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครบตามหลักสูตร ทั้งนี้ได้มอบหนังสือธรรมะเพื่อเป็นศิริมงคลและเตือนสติ
  :: ข่าวที่ 457   :: วันที่ 3 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 13 )
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2557 ศาลจังหวัดสุรินทร์ร่วมงานสภากาแฟ จังหวัดสุรินทร์ โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง และชมรมธนาคารจังหวัดสุรินทร์เป็นเจ้าภ
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2557 ศาลจังหวัดสุรินทร์ร่วมงานสภากาแฟ จังหวัดสุรินทร์ โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง และชมรมธนาคารจังหวัดสุรินทร์เป็นเจ้าภ
  :: ข่าวที่ 455   :: วันที่ 3 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 7 )
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๗  ศาลจังหวัดสุรินทร์ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน เนื่องในโอกาส นางสิริกร แยบดี เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมชำนาญงาน เกษียณอายุราชการฯ
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๗ ศาลจังหวัดสุรินทร์ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน เนื่องในโอกาส นางสิริกร แยบดี เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมชำนาญงาน เกษียณอายุราชการฯ
  :: ข่าวที่ 454   :: วันที่ 2 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 21 )
เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๗  ศาลจังหวัดสุรินทร์จัดโครงการทำบุญเลี้ยงพระเฉลิมพระเกียรติ ๑๒ สิงหา ๘๒ พรรษามหาราชินี ณ วัดเขาศาลา อ.บัวเชด จ.สุรินทร์
เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ ศาลจังหวัดสุรินทร์จัดโครงการทำบุญเลี้ยงพระเฉลิมพระเกียรติ ๑๒ สิงหา ๘๒ พรรษามหาราชินี ณ วัดเขาศาลา อ.บัวเชด จ.สุรินทร์
  :: ข่าวที่ 453   :: วันที่ 2 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 56 )
ศาลจังหวัดสุรินทร์ ร่วมเฝ้ารับ-ส่งเสด็จ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิตติคุณ เสด็จไปในงานรวมน้ำใจสู่ครูฝึกคุณูปการกีฬาทางอากาศ ณ สนามบินสุรินทร์
ศาลจังหวัดสุรินทร์ ร่วมเฝ้ารับ-ส่งเสด็จ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิตติคุณ เสด็จไปในงานรวมน้ำใจสู่ครูฝึกคุณูปการกีฬาทางอากาศ ณ สนามบินสุรินทร์
  :: ข่าวที่ 452   :: วันที่ 28 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 25 )
ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและบริเวณศาลจังหวัดสุรินทร์
  :: ข่าวที่ 451   :: วันที่ 22 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 31 )
ประกาศศาลจังหวัดสุรินทร์ เปิดทำการศาลนอกเวลาราชการ เพื่อเร่งรัดการพิจารณาคดี เดือนกันยายน 2557
  :: ข่าวที่ 450   :: วันที่ 20 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 11 )
ศาลจังหวัดสุรินทร์ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียน และถวายเครื่องราชสดุดี เนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ฯ
ศาลจังหวัดสุรินทร์ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียน และถวายเครื่องราชสดุดี เนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ฯ
  :: ข่าวที่ 449   :: วันที่ 13 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 76 )
ศาลจังหวัดสุรินทร์ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสมหามงคลฯ
ศาลจังหวัดสุรินทร์ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสมหามงคลฯ
  :: ข่าวที่ 448   :: วันที่ 13 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 35 )
ศาลจังหวัดสุรินทร์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา ฯ
ศาลจังหวัดสุรินทร์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา ฯ
  :: ข่าวที่ 447   :: วันที่ 13 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 41 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 |