หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลจังหวัดสุรินทร์
วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2558  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไปศาลจังหวัดสุรินทร์ 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
อัตราค่าส่งหมาย  
แผนที่โดยสังเขป  
คำแนะนำในการประกันตัว  
เขตอำนาจศาลจังหวัดสุรินทร์  
ศูนย์สมานฉันท์และสันติวิธี  
แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ  
แบบพิมพ์ศาลแบบใหม่ 57  
แบบฟอร์มฝากขัง/ฟื้นฟู  
แบบฟอร์มสำเร็จ  
ผู้ดูแลระบบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ศาลจังหวัดสุรินทร์
จำนวนข่าวทั้งหมด 32
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 |
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ศาลจังหวัดสุรินทร์ร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมรูปหล่อองค์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช  ขึ้นประดิษฐาน ณ พระแท่นบรมราชานุสาวรีย์ ฯ
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ศาลจังหวัดสุรินทร์ร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมรูปหล่อองค์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ขึ้นประดิษฐาน ณ พระแท่นบรมราชานุสาวรีย์ ฯ
  :: ข่าวที่ 588   :: วันที่ 30 มิ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 4 )
เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2558 ศาลจังหวัดสุรินทร์เข้าเยี่ยมอาการป่วยของนายม่วง ระย้างาม บิดาของนางนุจริน ใจกล้า เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการพิเศษซึ่งเ
เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2558 ศาลจังหวัดสุรินทร์เข้าเยี่ยมอาการป่วยของนายม่วง ระย้างาม บิดาของนางนุจริน ใจกล้า เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการพิเศษซึ่งเ
  :: ข่าวที่ 587   :: วันที่ 30 มิ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 4 )
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2558 ศาลจังหวัดสุรินทร์เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการเสริมสร้างการบริหารงานคดีระหว่าง ศาลแรงงานภาค ๓ กับศาลจังหวัดในเข
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2558 ศาลจังหวัดสุรินทร์เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการเสริมสร้างการบริหารงานคดีระหว่าง ศาลแรงงานภาค ๓ กับศาลจังหวัดในเข
  :: ข่าวที่ 586   :: วันที่ 29 มิ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 12 )
คำสั่งศาลจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการดูแลระบบวิศวกรรมอาคารศาลจังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2558
  :: ข่าวที่ 585   :: วันที่ 22 มิ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 19 )
เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2558 ศาลจังหวัดสุรินทร์ออกเผยแพร่ความรู้กฎหมายด้านการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท รวมไปถึงให้คำปรึกษาข้อกฎหมาย
เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2558 ศาลจังหวัดสุรินทร์ออกเผยแพร่ความรู้กฎหมายด้านการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท รวมไปถึงให้คำปรึกษาข้อกฎหมาย
  :: ข่าวที่ 584   :: วันที่ 18 มิ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 29 )
ประกาศศาลจังหวัดสุรินทร์ เรื่องเปิดทำการศาลนอกเวลาราชการ เพื่อเร่งรัดการพิจารณาคดี ประจำเดือน กรกฏาคม 2558
  :: ข่าวที่ 583   :: วันที่ 17 มิ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 7 )
ประกาศศาลจังหวัดสุรินทร์ เรื่องการสรรหาผู้ประกอบการโรงอาหารของศาลจังหวัดสุรินทร์
  :: ข่าวที่ 581   :: วันที่ 16 มิ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 9 )
เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2558 ศาลจังหวัดสุรินทร์ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีสวดอภิธรรมศพ นายแอ็ล ต่อยอด บิดาของนางอรอนงค์ ชูเชิด เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมชำนาญงา
เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2558 ศาลจังหวัดสุรินทร์ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีสวดอภิธรรมศพ นายแอ็ล ต่อยอด บิดาของนางอรอนงค์ ชูเชิด เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมชำนาญงา
  :: ข่าวที่ 580   :: วันที่ 11 มิ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 22 )
เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2558 ศาลจังหวัดสุรินทร์ร่วมพิธี สวดมนต์ ทำวัตรเย็น เจริญจิตภาวนาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและถวายเป็นราชกุศล งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุ
เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2558 ศาลจังหวัดสุรินทร์ร่วมพิธี สวดมนต์ ทำวัตรเย็น เจริญจิตภาวนาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและถวายเป็นราชกุศล งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุ
  :: ข่าวที่ 579   :: วันที่ 10 มิ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 31 )
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2558 ศาลจังหวัดสุรินทร์ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศาลจังหวัดหนองคาย เนื่องในโอกาสศึกษาดูงานศาลจังหวัดสุรินทร์
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2558 ศาลจังหวัดสุรินทร์ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศาลจังหวัดหนองคาย เนื่องในโอกาสศึกษาดูงานศาลจังหวัดสุรินทร์
  :: ข่าวที่ 578   :: วันที่ 2 มิ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 39 )
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2558 ศาลจังหวัดสุรินทร์ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาโลก และวันอัฏฐมีบูชา ประจำปี ๒๕๕๘ ณ วัดบูรพาราม  พระอารามห
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2558 ศาลจังหวัดสุรินทร์ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาโลก และวันอัฏฐมีบูชา ประจำปี ๒๕๕๘ ณ วัดบูรพาราม พระอารามห
  :: ข่าวที่ 577   :: วันที่ 2 มิ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 27 )
เมื่อวันที่ 29 - 30 พฤษภาคม 2558 ศาลจังหวัดสุรินทร์จัดโครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ณ โรงแรมสีชังพาเลซ อำเภอ
เมื่อวันที่ 29 - 30 พฤษภาคม 2558 ศาลจังหวัดสุรินทร์จัดโครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ณ โรงแรมสีชังพาเลซ อำเภอ
  :: ข่าวที่ 576   :: วันที่ 2 มิ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 33 )
เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 ศาลจังหวัดสุรินทร์ให้การต้อนรับ นายวรณัฏฐ์ สังข์ใหม่ อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๓ และคณะกรรมการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ
เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 ศาลจังหวัดสุรินทร์ให้การต้อนรับ นายวรณัฏฐ์ สังข์ใหม่ อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๓ และคณะกรรมการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ
  :: ข่าวที่ 575   :: วันที่ 28 พ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 26 )
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2558 ศาลจังหวัดสุรินทร์เฝ้ารับ - ส่งเสด็จ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิตติคุณ  เสด็จทอดพระเนตรผลการดำเนินการโครงการเกษตรส
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2558 ศาลจังหวัดสุรินทร์เฝ้ารับ - ส่งเสด็จ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิตติคุณ เสด็จทอดพระเนตรผลการดำเนินการโครงการเกษตรส
  :: ข่าวที่ 574   :: วันที่ 6 พ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 34 )
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2558 ศาลจังหวัดสุรินทร์ร่วมเฝ้ารับ-ส่งเสด็จ นาฬิกา พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิตติคุณ  เสด็จทอดพระเนตรผลการดำเนินการฯ
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2558 ศาลจังหวัดสุรินทร์ร่วมเฝ้ารับ-ส่งเสด็จ นาฬิกา พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิตติคุณ เสด็จทอดพระเนตรผลการดำเนินการฯ
  :: ข่าวที่ 573   :: วันที่ 6 พ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 34 )
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2558 ศาลจังหวัดสุรินทร์ร่วมพิธีวางพวงมาลาดอกไม้สดถวายสักการะพระบรมสาทิศลักษณ์ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวัน คล้ายวันสวรรคต
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2558 ศาลจังหวัดสุรินทร์ร่วมพิธีวางพวงมาลาดอกไม้สดถวายสักการะพระบรมสาทิศลักษณ์ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวัน คล้ายวันสวรรคต
  :: ข่าวที่ 572   :: วันที่ 6 พ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 34 )
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 ศาลจังหวัดสุรินทร์ร่วมเฝ้ารับ - ส่งเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิตติคุณ  โปรดเสด็จไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ ฯ
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 ศาลจังหวัดสุรินทร์ร่วมเฝ้ารับ - ส่งเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิตติคุณ โปรดเสด็จไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ ฯ
  :: ข่าวที่ 571   :: วันที่ 6 พ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 16 )
เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558  ศาลจังหวัดสุรินทร์ออกเผยแพร่ความรู้กฎหมายด้านการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ฯ
เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 ศาลจังหวัดสุรินทร์ออกเผยแพร่ความรู้กฎหมายด้านการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ฯ
  :: ข่าวที่ 570   :: วันที่ 6 พ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 19 )
เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558 ศาลจังหวัดสุรินทร์ร่วมโครงการปลูกต้นพะยูง ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำศาลยุติธรรม เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๓๓ ปี วันศาลยุติธรรมฯ
เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558 ศาลจังหวัดสุรินทร์ร่วมโครงการปลูกต้นพะยูง ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำศาลยุติธรรม เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๓๓ ปี วันศาลยุติธรรมฯ
  :: ข่าวที่ 569   :: วันที่ 6 พ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 31 )
เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558 ศาลจังหวัดสุรินทร์ร่วมทำบุญ ตักบาตร เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๓๓ ปี วันศาลยุติธรรม ประจำปี ๒๕๕๘  ณ วัดป่าบวรสังฆาราม ฯ
เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558 ศาลจังหวัดสุรินทร์ร่วมทำบุญ ตักบาตร เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๓๓ ปี วันศาลยุติธรรม ประจำปี ๒๕๕๘ ณ วัดป่าบวรสังฆาราม ฯ
  :: ข่าวที่ 568   :: วันที่ 6 พ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 9 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 |