หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลจังหวัดสุรินทร์
วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2558  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไปศาลจังหวัดสุรินทร์ 
คณะตุลาการศาลยุติธรรม 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
อัตราค่าส่งหมาย  
แผนที่โดยสังเขป  
คำแนะนำในการประกันตัว  
เขตอำนาจศาลจังหวัดสุรินทร์  
ศูนย์สมานฉันท์และสันติวิธี  
แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ  
แบบพิมพ์ศาลแบบใหม่ 57  
แบบฟอร์มฝากขัง/ฟื้นฟู  
แบบฟอร์มสำเร็จ  
ผู้ดูแลระบบ 

ศูนย์สมานฉันท์และสันติวิธี

             

 

 

                                                                    
The Role of the Restorative and Peaceful Settlement Centre is as follows:

1.     To promote victim-offender reconciliation by informing the parties, and their family members, about their legal rights and obligations, court procedures, and the options for engaging in restorative justice.

2.     To provide legal and factual understanding to victims, offenders and other stakeholders, on a case-by-case basis through a judge or restorator. As the parties are allowed to directly inquire about any aspect of the case, there will not be any misunderstandings.

3.     To open the minds of both offenders and victims to restoration and remedies with the help of relatives and the community.

4.     To provide opportunities for stakeholders in a specific crime to participate in its resolution.

5.     To prepare the groundwork for a peaceful co-existence between victims and offenders, after judgment.

Cases Eligible for Restorative Justice

Parties to any type of criminal case are allowed to engage in the restorative justice process. Parties may either directly contact Restorative and Peaceful Settlement Centre or inform the presiding judge that they wish to engage in restorative justice.

 

The Advantages of Restorative Justice

1.    A judgment based on restorative justice more fully satisfies the parties.

2.    If the parties are unable to reach a resolution through the restorative justice process,  any facts revealed during the process will not be binding upon the parties at trial.

 

3.    Reconciliation through the restorative justice process helps the stakeholders find contentment and brings peace to the community.

 


จำนวนผู้เยี่ยมชม : 1354