ศาลจังหวัดสุรินทร์


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand


ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 27
อ.950/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.959/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 6
อ.1514/60
คุ้มครองสิทธิ์
ห้องพิจารณาที่ คุ้มครองสิทธิ
ผบ.1008/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.1014/60
ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.1015/60
ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.1016/60
ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.1017/60
ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.1018/60
ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.1025/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 6
อ.1537/60
พบทนาย/คุ้มครองสิทธิ
ห้องพิจารณาที่ คุ้มครองสิทธิ
อ.1571/60
สอบคำให้การจำเลย
ห้องพิจารณาที่ เวรชี้
อ.1573/60
สอบคำให้การจำเลย
ห้องพิจารณาที่ เวรชี้
อ.1574/60
สอบคำให้การจำเลย
ห้องพิจารณาที่ เวรชี้
อ.683/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.751/60
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.799/60
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.936/60
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.960/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.830/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.831/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3
พ.18/60
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 5
พ.262/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 2
พ.151/60
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 4
พ.152/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 4
พ.153/60
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 4
พ.946/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 6

ค้นหาข้อมูลคดี

คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)