ศาลจังหวัดสุรินทร์


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailandลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 34
ผบ.242/60
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
ผบ.415/61
ไกล่เกลี่ยนัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ นอกเวลา เวลา 16.30 น.
ผบ.416/61
ไกล่เกลี่ยนัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ นอกเวลา เวลา 16.30 น.
ผบ.417/61
ไกล่เกลี่ยนัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ นอกเวลา เวลา 16.30 น.
ผบ.438/61
ไกล่เกลี่ยนัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ นอกเวลา เวลา 16.30 น.
ผบ.439/61
ไกล่เกลี่ยนัดพิจาณา
ห้องพิจารณาที่ นอกเวลา เวลา 16.30 น.
ผบ.451/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ นอกเวลา เวลา 16.30 น.
ผบ.458/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ นอกเวลา เวลา 16.30 น.
พ.1350/60
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
อ.11/61
พยาน คดี อ.163460
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
อ.1578/60
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
อ.1634/60
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
อ.182/61
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ.19/61
พยาน คดี อ.163460
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
อ.333/60
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
อ.509/61
พบทนายชั้นอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ พบทนาย เวลา 9.00 น.
อ.555/60
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ.579/61
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.3
อ.674/61
แก้ไขคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
อ.684/61
คุ้มครองสิทธิ
ห้องพิจารณาที่ คุ้มครองสิทธิ เวลา 9.00 น.
อ.710/61
พบทนายคุ้มครองสิทธิ
ห้องพิจารณาที่ คุ้มครองสิทธิ เวลา 9.00 น.
อ.715/61
พบทนายคุ้มครองสิทธิ
ห้องพิจารณาที่ คุ้มครองสิทธิ เวลา 9.00 น.
อ.734/61
สอบคำให้การจำเลย
ห้องพิจารณาที่ สอบคำให้การ เวลา 9.00 น.
อ.735/61
สอบคำให้การจำเลย
ห้องพิจารณาที่ สอบคำให้การ เวลา 9.00 น.
อ.736/61
สอบคำให้การจำเลย
ห้องพิจารณาที่ สอบคำให้การ เวลา 9.00 น.
อ.737/61
สอบคำให้การจำเลย
ห้องพิจารณาที่ สอบคำให้การ เวลา 9.00 น.
อ.738/61
สอบคำให้การจำเลย
ห้องพิจารณาที่ สอบคำให้การ เวลา 9.00 น.
อ.739/61
สอบคำให้การจำเลย
ห้องพิจารณาที่ สอบคำให้การ เวลา 9.00 น.
อ.741/61
สอบคำให้การจำเลย
ห้องพิจารณาที่ สอบคำให้การ เวลา 9.00 น.
อ.742/61
สอบคำให้การจำเลย
ห้องพิจารณาที่ สอบคำให้การ เวลา 9.00 น.
อ.743/61
สอบคำให้การจำเลย
ห้องพิจารณาที่ สอบคำให้การ เวลา 9.00 น.
อ.744/61
สอบคำให้การจำเลย
ห้องพิจารณาที่ สอบคำให้การ เวลา 9.00 น.
อ.745/61
สอบคำให้การจำเลย
ห้องพิจารณาที่ สอบคำให้การ เวลา 9.00 น.
อ.746/61
สอบคำให้การจำเลย
ห้องพิจารณาที่ สอบคำให้การ เวลา 9.00 น.