ศาลจังหวัดสุรินทร์


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดสุรินทร์ Surin Provincial Court หมายเลขโทรศัพท์ 0 4404 0920 โทรสาร 0 4404 0933ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 8
พ.1328/60
ฟังคำพิพากษา
เวลา 10:00
พ.589/61
สืบพยานผู้คัดค้าน
เวลา 09:00
พ.767/61
ฟังผลการชำระหนี้ฯ
เวลา 09:00
พ.940/60
ฟังอุทธรณ์
เวลา 09:00
อ.1101/61
ฟังคำพิพากษา
เวลา 10:00
อ.1106/61
ฟังคำพิพากษา
เวลา 09:30
อ.684/61
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 09:00
อ.716/61
ฟังอุทธรณ์
เวลา 09:00