ศาลจังหวัดสุรินทร์


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand


ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 16
อ.1329/60
คุ้มครองสิทธิ
ห้องพิจารณาที่ คุ้มครองสิทธิ
พ.764/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.1322/60
คุ้มครองสิทธิ
ห้องพิจารณาที่ คุ้มครองสิทธิ
อ.1325/60
คุ้มครองสิทธิ
ห้องพิจารณาที่ คุ้มครองสิทธิ
อ.164/60
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.3/60
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.380/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.520/60
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.575/60
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.727/59
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 6
อ.735/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 4
พ.420/59
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 5
พ.765/60
ไกล่เกลี่ย/ชี้/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2
พ.824/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4
พ.857/60
ยอมความ/ชี้/สืบ
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.792/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 6

ค้นหาข้อมูลคดี

คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)